Od 1987 roku specjalizujemy się w dziedzinie higieny, dezynfekcji i sterylizacji, projektowaniu nowych Centralnych Sterylizatorni i modernizacji już istniejących – dostosowując je do obowiązujących norm i technologii. Sprzedajemy sprzęt i materiały eksploatacyjne do dezynfekcji i sterylizacji oraz do utrzymania czystości.

MISJA

 1. Wspomaganie klientów i realizowanie ich potrzeb w zakresie prawidłowego przebiegu procesów charakterystycznych dla centralnych sterylizatorni szpitalnych.
 2. Dostosowanie oferty ściśle do wymagań klientów pod kątem poziomu ich zaawansowania technologicznego, finansowego, kompetencyjnego.

 

POLITYKA JAKOŚCI

Celem naszych działań jest uzyskanie i utrzymanie znaczącej pozycji na rynku polskim w zakresie dostaw elementów monitoringu procesów sterylizacji i dezynfekcji maszynowej, specjalistycznych opakowań do sterylizacji oraz wyposażenia technologicznego do jednostek publicznej i prywatnej służby zdrowia oraz przemysłu i zakładów usługowych.

 1. Współpracujemy z wybranymi przez nas światowymi liderami co sprawia, że oferujemy towary najwyższej jakości w standardzie preferowanym przez Klientów.
 2. Świadomość Klientów inspirujemy przez rozpowszechnianie najnowszych informacji z tej dziedziny ze szczególnym naciskiem na zapisy dyrektyw UE, prawa krajowego i norm.
  W tym zakresie współpracujemy z Państwowym Zakładem Higieny, Polskim Komitetem Normalizacyjnym, Stowarzyszeniem Kierowników Szpitalnej Sterylizacji i Dezynfekcji, Stowarzyszeniem Higieny Lecznictwa i innymi organizacjami.
 3. Pilnie śledzimy sygnały płynące od naszych klientów i z rynku.
 4. Służymy konsultacją w zakresie wyposażenia, procedur i monitorowania oraz dokumentowania procesów sterylizacji i dezynfekcji termicznej. Pomagamy kompetentnie i odpowiedzialnie rozwiązywać problemy klientów i potencjalnych klientów.
 5. Misja jest realizowana przez kompetentny, wykształcony i stale szkolony personel firmy.
 6. Dbamy o kulturę, atmosferę współpracy i zadowolenie naszych pracowników.
 7. Chcemy świadczyć usługi naszym Klientom na coraz wyższym poziomie kompetencji, jakości i kultury; doskonalimy nasz system kierując się wytycznymi TQM.

Dodaj komentarz