Krajowe Towarzystwo Gospodarcze SEMIGAT S. A.
ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa
semigat@semigat.pl

 

 

Faks (22) 213 18 14
Centrala (22) 619 71 49
Sekretariat (22) 818 57 08
Dział Sprzedaży (22) 619 86 13
Dział Księgowości (22) 619 86 13
Przedstawiciel na region Polski południowej 691 290 712
Przedstawiciel na region Polski centralnej i wschodniej 601 220 287
Przedstawiciel na region Polski północno-zachodniej 607 290 713

 

 

Numer KRS 0000147866
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał Akcyjny 500 000 zł
NIP 526-030-29-99
REGON P-008052380

Konto bankowe:
02 1600 1462 1844 4858 2000 0001

 

[contact-form-7 id=”32″ title=”Contact form 1″]

 

[bgmp-map]

Dodaj komentarz